Telefón

0911 119 300

E-mail

semireal@semireal.sk

Adresa

Námestie SNP 19, Zvolen, 960 01

Opýtať sa na cenu

Popis nehnuteľnosti

SeMi REAL – ponúkame na predaj budovu vo Zvolene, ulica Lučenecká cesta, postavenú na pozemku v k. ú. Môťová. Objekt pozostáva jedného podzemného a z dvoch nadzemných podlaží, pričom každé podlažie má výmeru 419,12 m2. Objekt je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou v priemernej hĺbke do 2m. Zvislé konštrukcie sú murované z tehlového muriva hrúbky od 12,5 do 45 cm. Stropy nad podzemným podlažím sú železobetónové trámové. Stropy nad nadzemnými podlažiami sú drevené doskové s rovným podhľadom a na niektorých miestach sú poškodené. Podlahy v izbách sú betónové s povrchovou úpravou z cementového poteru a drevené doskové, v priestoroch sociálnych zariadení a na chodbách sú podlahy betónové s povrchovou úpravou z cementového poteru. Na budove sú osadené drevené dvojité okná, dvere sú drevené rámové. V budove bola v minulosti zrealizovaná svetelná aj motorická elektroinštalácia, ktorá je však nefunkčná. Rozvod vody je poškodený a nefunkčný. Vykurovanie budovy bolo centrálne diaľkové, vykurovacie telesá sú oceľové registre, ale rozvody ústredného vykurovania sú poškodené a nefunkčné. Schody medzi jednotlivými podlažiami sú betónové s povrchovou úpravou z cementového poteru. Budova je zastrešená valbovou strechou, krytina na streche je z pálenej škridle.
Priestor je vhodný aj pre parkovanie nákladných vozidiel. Pozemok má celkovú výmeru 1848 m2. Budova sa vplyvom nedostatočnej údržby nachádza v zlom technickom stave, nutná rekonštrukcia.
Objekt je situovaný mimo centrálnej časti okresného sídla v blízkosti výrobného areálu firmy BUČINA. Prístup k nehnuteľnostiam je cez pozemky vo vlastníctve iných právnych subjektov z verejnej komunikácie ul. Lučenecká cesta. V mieste je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete vrátane plynovodu. Nehnuteľnosti tvorí súčasť uzatvoreného oploteného areálu. Prístup k nehnuteľnostiam je z miestnej spevnenej komunikácie napojenej priamo na štátnu cestu I. triedy Zvolen – KOŠICE.
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti spolu podľa znaleckého posudku z roku 2015 činí hodnotu 298.000,-Eur.
Predajná cena dohodou. V cene u nás je samozrejmosťou kompletný právny servis a asistencia pri preberaní a odovzdaní nehnuteľnosti.
V prípade záujmu o obhliadku ma neváhajte kontaktovať Bc. Ľuboš Lorinc, m.č. 0902 577 617 alebo emailom: lorinc@semireal.sk alebo priamo v kancelárii SeMi REAL s.r.o., na adrese SNP 19, (budova AREA, 3.poschodie, vedľa evanjelického kostola), 960 01 ZVOLEN, semireal.sk

Podrobné informácie

Podrobné informácie:
  • parkovací priestor pre nákladné autá

Maklér

  • Meno: Bc. Ľuboš Lorinc
  • Telefónne číslo: +421902 577 617
  • E-mail: lorinc@semireal.sk
This style property is located in is currently and has been listed on SemiReal. This property is listed at . It has bedrooms, bathrooms, and is . The property was built in year.