Opýtať sa na cenu
 • Dátum pridania:
  22.05.19
 • Typ nehnuteľnosti:
 • Stav:
 • Rozloha pozemku:
  11822 m²

Popis nehnuteľnosti

SeMi REAL – ponúkame exkluzívne na predaj pozemok v Krupine, časť Červená Hora. Parcela vo výmere 11822 m2 je vedená ako orná pôda,  registra „E“, v extraviláne k.ú. Krupina. Prístup k pozemku je z verejnej asfaltovej komunikácie. Siete (elektrina a voda v blízkosti pozemku). Pozemok nie je zaťažený žiadnou ťarchou a je vedený na jedného vlastníka.

Na pozemok je vydaná územnoplánovacia informácia k možnosti výstavby rodinných domov na pozemku KN-E orná pôda v lokalite Červená Hora zo dňa 9.7.2019 z mesta Krupina. V súčasnosti sa vypracúva nový Územný plán, ktorý bude rozvoj lazníckeho osídlenia riešiť, pričom pri jeho tvorbe budú zohľadnené akceptovateľné požiadavky a podmienky obyvateľov mesta, inštitúcii a organizácii. Mesto Krupina upozorňuje, že i napriek možnosti povolenia výstavby sa nezavúzuje k budovaniu infraštruktúry (elektrina, voda, prístupová komunikácia) a všetky tieto si ich stavebník vybuduje na vlastné náklady. Viď príloha UPI v jpg.

Pozemok je vhodný aj na chov rôzneho druhu zvierat, vybudovanie farmy a pod. Pozemok sa nachádza v tichom prostredí lazníckeho osídlenia, v blízkosti CHKO Štiavnických vrhov a Vodnej nádrže Krupina, do kúpeľného mesta Dudince je to 26 km, do mesta Krupina 5 km.

Cena 8 Eur/m2, resp. dohodou po obhliadke pozemku.

V prípade záujmu o obhliadku ma neváhajte kontaktovať Bc. Ľuboš Lorinc, m.č. 0902 577 617 alebo emailom: lorinc@semireal.sk alebo priamo v kancelárii SeMi REAL s.r.o., na adrese SNP 19, (budova AREA, 3.poschodie, vedľa evanjelického kostola), 960 01 ZVOLEN

Maklér

 • Meno: Bc. Ľuboš Lorinc
 • Telefónne číslo: +421902 577 617
 • E-mail: lorinc@semireal.sk
This style property is located in is currently and has been listed on SemiReal. This property is listed at . It has bedrooms, bathrooms, and is . The property was built in year.