€ 60.288,00
  • Dátum pridania:
    17.01.20
  • Typ nehnuteľnosti:
  • Rozloha pozemku:
    1256 m²

Popis nehnuteľnosti

SeMi REAL – ponúkame na predaj slnečný stavebný pozemok v obci Vlkanová, okres Banská Bystrica, katastrálne územie Vlkanová. Sú to parcely registra „C“ v celkovej výmere 1256 m2, vedené ako trvalý trávny porast vo výmere 239 m2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 50 m2 a orná pôda vo výmere 967 m2 prevažne na rovinatom pozemku, sčasti svahovitý zakončený lesom. Šírka pozemku cca 10 m a dĺžka cca 140 m. Inžinierské siete (elektrina, voda na hranici pozemku, odpad sa musí riešiť septikom). Na Liste vlastníctva pozemok nie je zaťažený žiadnou ťarchou, ani vecným bremenom a je vedený na dvoch vlastníkov v 1/2. Obecný úrad Vlkanová, zastúpená starostom, vydal dňa 15.05.2019 stanovisko, že parcela vo výmere 967 m2 v k.ú. Vlkanová je v územnom pláne obce určená na výstavbu rodinných domov. V úvode fotodokumentácie je vzor rodinného domu vhodný na úzky pozemok, vrátane dispozície domu prízemie a podkrovia.

Predajná cena 48 Eur/m2 vrátane právneho servisu a správneho poplatku na kataster.

V cene u nás je samozrejmosťou kompletný právny servis a asistencia pri preberaní a odovzdaní nehnuteľnosti.

Najvýhodnejšiu formu financovania kúpy pozemku Vám zadarmo vypracuje náš externý finančný poradca.

V prípade záujmu o obhliadku ma neváhajte kontaktovať Bc. Ľuboš Lorinc, tel. č. 0902 577 617, emailom: lorinc@semireal.sk alebo priamo v kancelárii SeMi REAL s.r.o., na adrese SNP 19, (budova AREA vedľa evanjelického kostola), 960 01 ZVOLEN.

Maklér

  • Meno: Bc. Ľuboš Lorinc
  • Telefónne číslo: +421902577617
  • E-mail: lorinc@semireal.sk